Go Back to Frescoes

Apple tree, private house

fresco-fruit-tree-detail

« Previous Next »